dimarts, 31 de març de 2015

La sega de greens amb energia 100% renovable

(In English below)
(En castellano más abajo)


A partir d'aquest mes el Par3 pitch&putt Gualta ha incorporat una nova tripleta de greens model Jacobsen Eclipse 322 amb l'última tecnologia. Però la característica principal d'aquesta nova màquina de segar no és pas només la seva precisió sinó que és 100% elèctrica! Això té vàries implicacions: com ara una reducció total de gasos d'efecte hivernacle, l'eliminació de residus d'oli i la reducció gairebé total de soroll, molt important tenint en compte en l'espai que es desenvolupa.
Però el que fa aquesta màquina realment única és l'obtenció de part (30%) de l'energia que necessita a través de la placa solar que porta incorporada en el sostre! la resta d'energia (70%) s'obté de la xarxa a través de la companyia-cooperativa Som Energia que només compra energia 100% renovable.
Per altra banda, tot i comportar una inversió inicial més alta que altres tripletes que fan la mateixa feina considerem que l'estalvi energètic compensarà amb escreix aquest sobrecost inicial.

Ens fa molta il·lusió utilitzar ser els primers de Catalunya i de l'estat espanyol en utilitzar aquesta nova generació de maquinària que s'alinea amb altres accions incorporades a Gualta des de fa temps com l'obtenció d'energia per a aigua sanitària i calefacció a través de 30 plaques solars tèrmiques o l'ús de gespa que redueix el consum hídric a l'estiu en més d'un 70%.

Si algú està interessat amb més informació sobre aquesta acció no dubteu en contactar-nos amb nosaltres.


Article de Green Mowers. Eclipse 322 elèctrica 100% amb energia solar English
Mowing greens with 100% renewable energy.
From this month Par3 pitch & putt Gualta has added a new mower for greens model Jacobsen Eclipse 322 with the latest technology. But the main feature of this new machine is not only the accuracy but it is 100% electric! This has several implications: such a total reduction of greenhouse gases, reduction waste of disposal oil and almost total reduction of noise, very important considering where it works in.
But what makes this machine really special is getting part (30%) of the energy needed through the solar panel built into the roof! the remaining energy (70%) is obtained from the network through the company Som Energia which only purchases 100% renewable energy.
Moreover, despite of higher initial investment than other machines that do the same job, we consider that energy savings will compensate the initial cost overrun.

We are thrilled to be the first ones in Catalonia and Spain using this new generation of machinery that is aligned with other actions taken in Gualta long as the production of energy for hot water and heating by 30 solar panels or the use of types of grass reducing water consumption in summer more than 70%.

If anyone is interested in more information on this please don't hesitate to contact us.


Castellano
Segando greens con energia 100% renovable.
Este mes en el Par3 pitch&putt Gualta hemos incorporado una nueva tripleta para segar greens modelo Jacobsen Eclipse 322 con la última tecnologia. La principal característica de esta máquina no es solo su precisión sinó que es 100% eléctrica. Esto implica una reducción casi total de los gases invernaderos, reducción de los residuos minerales y una gran reducción de contaminación acústica, muy importante considerando donde trabaja.
Pero lo que hace esta máquina realmente especial es su placa solar en su techo que pueden aportar un 30% de la energia necesaria! El resto se obtiene de la red a través de la compañía-cooperativa Som Energia que solo compra energia 100% renovable. A pesar de una inversión superior respecto a las máquinas tradicionales que hacen el mismo trabajo, consideramos que el ahorro energético compensará con creces el esfuerzo inicial.

Estamos realmente emocionados de ser los primeros en Cataluña y España de usar esta nueva generación de máquinas que se alinea con otras accions que hemos tomado como los 30 paneles solares para agua sanitaria y calefacción o el uso de céspedes que ahorran un 70% el consumo de agua.

Si queréis conocer nuestra experiencia estaremos encantados de atenderos.

dimarts, 24 de març de 2015

Curs infantil Setmana Santa

Curset Infantil 
Setmana Santa

3,4 i 5 d'Abril 


Inclou:Joc llarg, joc curt, putting, bunkers, Vídeo anàlisis, competició de Trankman, competició en el camp, regals i certificat.


Divendres 3 d'Abril
- Introducció
- Vídeo anàlisis, joc llarg
- Chip i pitch, joc curt
- Putting

Dissabte 4 d'Abril
- Joc llarg
- Competició amb Trakman
- Entrenament en el bunker

Diumenge 5 d'Abril
- Torneig Setmana Santa
- Premis i certificat


Preu: 25€ per nen i dia  / 60€ per nen i 3 dies

Mínim 4 nens / màxim 16

Inscripció 638 17 83 98 / 97276 03 38